Kutsu vuosikokoukseen

04.05.2023 Off By Naiset

Golden Futsal Team ry:n sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään maanantaina 15.5., klo 17.00 etänä. Ilmoittautumiset kokoukseen eetu.kauria@gmail.com.

Kevätkokouksen esityslista;
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjaan
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan jäsen- , ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen
vuosi
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi tilin/toiminnntarkastajaa ja vastaava määrä
varatilin/toiminnantarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Päätetään kokous